Bildiri Konuları

 1. Ağ tasarımı
 2. Çevik Lojistik
 3. Dağıtım Yönetimi
 4. Depo Yönetimi
 5. Dış Kaynak Kullanımı (3PL, LLP, 4PL)
 6. Dış Ticaret ve Gümrük
 7. İnsan Kaynakları Yönetimi
 8. İnsani Yardım/Afet Lojistiği
 9. Kalite Yönetimi
 10. Karma Taşımacılık Sistemleri
 11. Kentsel Lojistik
 12. KOBİ'ler ve Lojistik
 13. TR90 Bölgesi'nin Lojistik Potansiyeli
 14. Küresel ve Bölgesel Lojistik
 15. Lojistik Bilişim ve İletişim Sistemleri
 16. Lojistik Eğitimi
 17. Lojistik Merkezler/Köyler
 18. Lojistik ve Tedarik Zİnciri Yönetiminde Trendler
 19. Lojistik Yatırım Analizi
 20. Lojistik Yönetimi
 21. Malzeme Yönetimi
 22. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 23. Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal (CPFR)
 24. Paketleme ve Katma Değerli Hizmetler
 25. Pazarlama ve Lojistik
 26. Performans Yönetimi
 27. Risk ve Sigorta
 28. Sektörel Uygulamalar
 29. Satın Alma ve Tedarik
 30. Sosyal Sorumluluk
 31. Stok Yönetimi
 32. Stratejik Lojistik Planlama
 33. Sürüdürülebilir Lojistik
 34. Talep ve Arz Planlama
 35. Tarihsel Süreç İçerisindeki Türkiye'deki Lojistik Merkezler
 36. Taşımacılık Sistemleri ve Yönetimi
 37. Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)
 38. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
 39. Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme
 40. Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
 41. Tersine Lojistik ve TZY
 42. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 43. Üretim Lojistiği
 44. Üretim Planlama ve Kontrol
 45. Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi
 46. Yalın Lojistik
 47. Yenilikçilik (İnovasyon)
 48. Yeşil Lojistik ve TZY
 49. Yöneylem Araştırması Uygulamaları